“Het creëren van een zorgzame opvang, een tweede huis voor ieder kind.”

Kwaliteit van de zorg

Gezinshuis Villa Maria is ervan overtuigd dat duurzaam succes primair wordt bewerkstelligd door haar medewerkers. Het is immers hun kennis, betrokkenheid en intrinsieke motivatie die bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg. Van het verantwoordelijk management wordt verwacht dat zij middels voorwaarden en werkomstandigheden deze benodigde werkcondities scheppen.

STUUR ONS EEN EMAIL

vrouw en kind
blij kind

Missie

Het dragen van opvoedingsverantwoordelijkheid hoort bij het ouderschap (gezinshuisouder). Welke ouderlijke kwaliteiten geven de beste garanties voor een optimale ontwikkeling van het kind?

 • Bieden van veiligheid, rust, liefde, structuur en regelmaat;
 •  Grote betrokkenheid van de gezinshuisouder bij het kind (ouder-kind interacties);
 • Emotionele ondersteuning (sensitieve responsiviteit);
 • Bieden van cognitieve stimulansen (impliciet en expliciet);
 • Ruimte geven aan de ontplooiing van eigen initiatieven van het kind;
 •  Stellen van regels en grenzen (structureren);
 •  Uitleg, instructie en beloning (positieve feedback);
 • Respect voor de gevoelens van het kind.

Visie

“Het creëren van een zorgzame opvang, een tweede huis voor ieder kind.”

Gezinshuis Villa Maria wilt met haar gezinshuizen inspelen op de huidige ontwikkelingen, professionalisering en integratie van de branche in de samenleving. Zij wil vernieuwend optreden door gehoor te geven aan de signalen van haar klanten, waaronder o.a. de voogden, gemeenten en de overheid. Het creëren van een duurzame samenwerking tussen samenwerkingspartners, zoals scholen, welzijnsinstellingen, ouders en kinderen. Hierdoor behoort schaalvergroting tot de mogelijkheden.

Kernwaarden

 • Professionaliteit. We ondersteunen onze gezinshuisouders daarom door middel van een opleidingsprogramma.
 • Een goede prijs-kwaliteitverhouding. Een oplossing op maat klinkt duur, maar is in verhouding goedkoper dan 24 uurs opvang in leefgroepen of instellingen.
 • Zelfregie van de gezinshuisouders.
 • We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van een kind. Focus op het gezonde en minder op de problemen.
 • Een lokaal netwerk rondom Gezinshuis Villa Maria en een ieder gezinshuis.
triangle