"It takes a village to raise a child" 

Villa Maria is een kleinschalige jeugdzorgvoorziening in Hoorn. In onze visie omarmen we het kleinschalig werken vanuit een gezinshuisconcept. We werken met gezinshuisouders in de functie van hoofdbewoner en met een kleine team. "It takes a village to raise a child". Samen zorg je voor een veilig pedagogisch klimaat en creëer je een leefomgeving van een gezinssituatie.

Gezinshuis Villa Maria is HKZ gecertificeerd.

"Hulp en ondersteuning aan kinderen"

Het voorzien van een stabiele en veilige basis op staat op nummer 1

 

feature image

Wie we zijn

Gezinshuis Villa Maria is een kleinschalige jeugdzorgvoorziening in Hoorn. In onze visie omarmen we het kleinschalig werken vanuit een gezinshuisconcept. "It takes a village to raise a child".
feature image

Wat we doen

Wij willen iedereen de best passende zorg geven. Gezinshuis Villa Maria heeft het welzijn van de kinderen aan het hart en streven naar een veilige en gezonde woonomgeving voor kinderen en tieners.
feature image

Hoe we werken

Op professionele wijze bieden de gezinshuisouders 24/7 verzorging, opvoeding en hulpverlening aan jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. Wij willen iedereen de best passende zorg geven.

"Nieuws Villa Maria"

Voor onze kinderen zorgen mag nooit stoppen. Zij zijn de toekomst van onze maatschappij!

Rapport: Hertoets Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Dinsdag 18 juli 2023
Rapport: Hertoets Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
We zijn er trots op, dat wij in de afgelopen moeilijke periode ten alle tijden hebben kunnen zorgen voor de veiligheid en geborgenheid van de aan ons toevertrou...
Begeleidende brief: Leefklimaat onderzoek Villa Maria
Woensdag 7 december 2022
Begeleidende brief: Leefklimaat onderzoek Villa Maria
In eerdere updates vanuit onze organisatie naar aanleiding van de negatieve media-aandacht hebben we aangegeven op verschillende terreinen aan de slag te gaan met de...
Resultaten Leefklimaat onderzoek Villa Maria vanuit Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden
Woensdag 30 november 2022
Resultaten Leefklimaat onderzoek Villa Maria vanuit Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden