Gezinshuis Villa Maria 

Gezinshuizen

Gezinshuizen zijn een vorm van zorg voor jeugd. Het is een kleinschalige woonvorm waar één of meerdere jeugdigen die opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) – op een professionele wijze – 24 uur per dag verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen. In een gezinshuis wonen kinderen, jongeren of jonge moeder(s)met hun baby die niet meer thuis kunnen wonen. Ze kunnen ook niet naar een pleeggezin; daarvoor is de zorgvraag te complex. Deze kinderen zijn vaak het meest gebaat bij een gezinshuis. Hier groeien ze op in een normaal gezin en in een normale buurt.

triangle