"Over Villa Maria"

Wat is Villa Maria?

Villa Maria is een kleinschalige jeugdzorgvoorziening in Hoorn. In onze visie omarmen we het kleinschalig werken vanuit een gezinshuisconcept. We werken gezinshuisouders in de functie van hoofdbewoner en met een kleine team. "It takes a village to raise a child". Samen zorg je voor een veilig pedagogisch klimaat en creëer je een leefomgeving van een gezinssituatie.

Onze organisatie biedt zowel kortdurende als ook lange termijn gezinsopvoeding en begeleiding aan kinderen tussen 0 en 23 jaar in samenwerking met hun ouders en families.

blij kind

Kinderen in Nederland

"In Nederland wonen zo’n 3 810 656 kinderen en met de meesten van hen gaat het prima. Maar een aantal staat bloot aan risico’s als het gaat om veilig en gezond opgroeien. Of hun opvoeders hebben vragen waar ze zelf niet goed uitkomen en is er besloten dat het kind beter binnen een gezinshuis kan wonen. Dan komen ze terecht bij Gezinshuis Villa Maria. Variërend van kinderen, tieners tot aan tienermoeders. Wij willen iedereen de best passende zorg geven. Gezinshuis Villa Maria heeft het welzijn van de kinderen aan het hart, en streven naar een veilige en gezonde woonomgeving voor kinderen en tieners. Als gezinshuis willen wij daarom ook verschil maken in hun leven. Wij helpen u graag verder. Het voorzien van een stabiele en veilige basis op staat op nummer 1 ."

Wat is een gezinshuis?

Gezinshuizen zijn een vorm van zorg voor jeugd. Het is een kleinschalige woonvorm waar één of meerdere jeugdigen die opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) – op een professionele wijze – 24 uur per dag verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen. In een gezinshuis wonen kinderen, jongeren of jonge moeder(s)met hun baby die niet meer thuis kunnen wonen. Ze kunnen ook niet naar een pleeggezin; daarvoor is de zorgvraag te complex. Deze kinderen zijn vaak het meest gebaat bij een gezinshuis. Hier groeien ze op in een normaal gezin en in een normale buurt.

Waarom een gezinshuis?

Kinderen ontwikkelen zich het best in een (gezins)situatie waar rust en geborgenheid te vinden is. Dit is wat een gezinshuis ook in de basis te bieden heeft. Een gewoon huis in een gewone wijk. De dagelijkse gang van zaken zijn overzichtelijk en stimuleert de jeugdigen om ‘mee te doen’.

triangle